Нашата история

Yaojin Technology се придържа към независими иновации, ускорява иновациите в технологиите и услугите, обогатява фонда от таланти и енергично насърчава надграждането на управлението. През 17-те години от 2003 до 2020 г. ще вземем три продуктови линии: домашно забавление, мрежова комуникация и 4G-5G безжичен терминал за домашна мрежа като основни стълбове, постепенно формират модела на развитие на многоотрасловата координация.