Нашият сертификат

Национални високотехнологични предприятия, система за управление на качеството ISO9001 и система за управление на околната среда ISO14001.